top of page

Reglur deildarinnar

Reglur Meistaradeildar Líflands og æskunnar

1. Meistaradeild Líflands og æskunnar (MLÆ)

1.1 Meistaradeild Líflands og æskunnar er einstaklings- og liðakeppni.

1.2 Keppendur eru 44 talsins.

1.3  Lámarksaldur keppenda í Meistaradeild æskunnar er 13 ára á keppnisárinu og hámarksaldur er 17 ára á keppnisárinu.

1.4  Liðin eru 11 með 4 knöpum hvert, allir knapar skulu keppa í hverri grein, en aðeins einkunnir þriggja efstu knapa telja til stiga.
1.5  Keppnisgreinar eru V1, F1, T1, T2, gæðingalist 2. stig og gæðingaskeið.  

1.6 Fimm efstu knapar eftir forkeppni keppa til úrslita í A-úrslitum og knapar í 6.-10. sæti keppa í B-úrslitum. Efsti knapi í B-úrslitum fær ekki keppnisrétt í A-úrslitum eins og venja er. Með þessu fyrirkomulagi gefst fleirum kostur á að ríða úrslit og geta þessi B-úrslit haft heilmikið að segja með stigasöfnun einstaklinga og liða.

1.7 Lokatími skráningar fyrir hverja keppni er á miðnætti föstudags í keppnisvikunni. Knapar bera sjálfir ábyrgð á því að skrá sig í skráningarkerfi Sportfengs. 

 

2. Stig - árangur keppnisliða og einstaklinga er mældur í stigum

2.1 Í einstaklingskeppninni fá 10 efstu knapar stig sem hér segir:

1. sæti gefur 12 stig

2. sæti 10 stig

3. sæti 8 stig

4. sæti 7 stig

5. sæti 6 stig

6. sæti 5 stig

7. sæti 4 stig

8. sæti 3 stig

9. sæti 2 stig

10. sæti 1 stig

Komi til að fleiri en 10 knapar keppi til úrslita, hljóta önnur sæti í úrslitum eitt stig.

2.2 Knapi sem safnar flestum stigum á keppnistímabili er sigurvegari deildarinnar.

2.3 Í liðakeppninni eru stigin frá 1 til 30 og skilar sigurvegari keppnisgreinar 30

stigum til síns liðs.  Sá sem er númer tvö í keppnisgrein skilar 29 stigum til síns liðs o.s.frv.

2.4 Lið sem safnar flestum stigum yfir keppnistímabilið vinnur Meistaradeild æskunnar.

2.5 Ef tveir eða fleiri knapar lenda í sama sætinu, þ.e. öðru en fyrsta sæti, eru stigin lögð saman og deilt í með fjölda knapa. Sá sem lendir í fyrsta sæti eftir sætaröðum dómara fær þau stig.

 

3. Úrskurður um fyrsta sæti í keppnisgrein og samanlögðum árangri

3.1 Í keppnisgreinum þar sem niðurstaða byggist á spjaldadómum skal skorið úr um fyrsta sæti með sætaröðun dómara.

3.2  Í skeiðkappreiðum eru tveir sprettir og vinnur sá hestur sem hefur besta tímann.Séu tveir eða fleiri hestar með sama tíma,skal ákvarða sætaröðun út frá öðrum besta tíma viðeigandi hests og svo koll af kolli.Ef efstu hestar eru allir með jafna tíma, skulu þeir hlaupa aukasprett til að skera úr um sætaröðum.

3.3 Ef tveir knapar eru jafnir í samanlagðri stigasöfnun eftir lokamót Meistaradeildar æskunnar vinnur sá sem hefur unnið fleiri greinar. Ef knaparnir hafa jafn mörg gull ráða þá silfrin og ef þau eru jafn mörg þá bronsin o.sfrv.

3.4 Ef tvö lið eru efst og jöfn í samanlögðum stigum eftir lokamót Meistaradeildar æskunnar vinnur það lið sem fleiri greinar vann í mótaröðinni, ef þau standa þá enn jöfn vinnur það lið sem oftar var í öðru sæti keppnisgreinanna o.sfrv. Sama regla á við um ákvörðun á sigurliði eftir einstaka keppnisgrein.

 

4.  Keppendur / knapar

4.1 Knapar sem taka þátt í Meistaradeild æskunnar skulu vera fullgildir meðlimir í hestamannafélagi sem er í Landssambandi hestamannafélaga. Þar sem Landssamband hestamannafélaga er fullgildur aðili að Íþróttasambandi Íslands (ÍSÍ), gilda lög og reglur ÍSÍ er varða íþróttamenn um knapa MLÆ í hestaíþróttum.

4.2 Ef knapi hættir sjálfviljugur þátttöku, skal ekki heimilt að tilnefna varaknapa í hans stað. Ef tveir eða fleiri knapar hætta sjálfviljugir þátttöku, fellur liðið sjálfkrafa úr MÆ. Ef knapi er veikur, keppa færri fyrir liðið í viðkomandi keppnisgrein í það skipti. Forfallist knapi vegna veikinda eða geti af öðrum lögmætum ástæðum sem stjórn metur gildar ekki lengur tekið þátt í MÆ, skal stjórn heimilt að framkominni beiðni þar um að heimila að tilnefndur verði varaknapi í hans stað, enda séu fleiri en ein keppnisgrein eftir af viðkomandi keppnistímabili. Við forföll knapa eða hests skal framvísa læknisvottorði, ella fær knapinn rautt spjald og lið hans missir 10 stig í stigasöfnun.

4.3 Keppandi í Meistaradeild æskunnar getur ekki einnig verið keppandi í Meistaradeildinni.

 

5. Reiðmennska

5.1 Dómarar geta gefið knöpum gul eða rauð spjöld eftir atvikum ef þeim finnst að knapar séu of grófir í sinni reiðmennsku. Stuðst er við viðmiðunarreglur FEIF. Jafnvel þótt fleiri en einn dómari gefi gult spjald fyrir ákveðið tilvik telst það eitt gult spjald í MLÆ.

Fyrir hvert gult spjald, umfram eitt á keppnistímabili, verða 2 stig dregin af knapa í heildarstigasöfnun einstaklingskeppninnar.

5.2 Ef knapi fær rautt spjald er honum vikið úr viðkomandi keppnisgrein og fær að auki í frádrátt 5 stig í heildarstigasöfnun einstaklingskeppninnar. Þetta á eingöngu við um þau atvik þegar knapi fær rautt spjald vegna grófrar reiðmennsku, en ekki í þeim tilfellum þegar rautt spjald er gefið af tæknilegum ástæðum t.d. ef fer úr braut eða riðið er of marga hringi o.s.frv.

 

6. Kostnaður

6.1 Hvert lið greiðir þátttökugjald sem ákveðið er af stjórn í upphafi keppnistímabils.

 

7. Ágreiningsmál

7.1 Ágreiningsmálum skal vísað til stjórnar Meistaradeildar Líflands og æskunnar.

7.2 Þjálfarar skipi einn fulltrúa í stjórn MLÆ – til að taka á ágreiningsmálum og einn til vara.

7.3 Kærur þurfa að berast skriflega til stjórnar MLÆ í síðasta lagi hálftíma eftir að forkeppni lýkur.

 

8. MLÆ keppir undir lögum og reglum LH og ÍSÍ

8.1 Keppt er eftir lögum og reglum LH að undanskyldum lögum um keppnisvöll.

8.2 Keppendur skulu kynna sér lög og reglur LH og ÍSÍ.

 

9. Keppnisgreinar og dagsetningar 2023

  • 11. febrúar kl. 12:00 - V1 fjórgangur í Lýsishöllinni í Fáki

  • 25. febrúar kl. 12:00 - F1 fimmgangur í Lýsishöllinni í Fáki

  • 10. mars kl. 12:00 - Gæðingalist í reiðhöllinni í Herði

  • 17. mars kl. 12:00 - T1 tölt í Lýsishöllinni í Fáki

  • 14. apríl kl. 11:00 - Lokamót: T2 slaktaumatölt & PP1 gæðingaskeið í Víðidalnum

Reglur yfirfarnar 4. janúar 2024 af stjórn MLÆ.

bottom of page